Streljivo za tormentaciju

Streljivo za  tormentaciju koristi se za ispitivanje ispravnosti vatrenog oružja. Ovakvo streljivo ima pojačano punjenje u svrhu postizanja većeg tlaka u cijevi nego pri korištenju običnog streljiva. Namjena ovog streljiva je ispitivanje oružja radi otkrivanja mogućih grešaka pri izradi oružja.

Tormentacijsko streljivo izrađujemo za industrijske potrebe u većini pištoljskih i puščanih kalibara, ovisno o potrebama korisnika. Streljivo može biti izrađeno prema CIP, SAAMI ili MIL standardu, ili prema posebnim zahtjevima naručioca. Ova vrsta streljiva tokom izrade prolazi strogu kontrolu u našem ispitnom laboratoriju kako bi se osiguralo da sve karakteristike zadovoljavaju uske tolerancije propisane standardima.

Close Menu