Usluge pripreme i održavanja oružja

Nudimo sljedeće usluge pripreme i održavanja oružja:  

  • Čišćenje cijevi
  • Održavanje cijevi
  • Pregled cijevi endoskopom
  • Break-in novog oružja
  • Kondicioniranje novog oružja
  • Upucavanje oružja sa dnevnim i noćnim ciljnicima
  • Obuka i priprema lovaca za lov na velikim udaljenostima
  • Ispitivanje preciznosti oružja na velikim daljinama

Za navedene usluge molimo kontaktirajte nas na: 098 679 002

Close Menu